Naloge in pristojnosti občine v luči nove prostorske in gradbene zakonodaje ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2), GRADBENI ZAKON (GZ)

Predavatelji:
mag. Janez TEKAVC,
Gordana LJUBIČ,
Sonja RISTANOVIĆ

Termin: 25.10.2018

Trajanje: ob 9.00 do 14.00

Lokacija: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Pričetek: 25.10.2018 ob 9.00

Kotizacija za cel seminar:
160,00 € brez DDV
195,20 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:


Na seminarju bodo predstavljene novosti za občine, ki jih prinaša nova zakonodaja na področju prostora in graditve objektov Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Na seminarju bo poudarek na občinskem prostorskem načrtovanju - vsebinski in postopkovni vidik, ukrepih zemljiške politike in finančnih sredstvih zemljiške politike ter ravnanjih v prehodnem obdobju, ki neposredno zadevajo naloge, pravice in obveznosti občine. Na seminarju bo poudarek na vlogi občine na področju graditve objektov – nove naloge in pristojnosti, občina kot mnenjedajalec, sodelovanje v postopkih dovoljevanja gradnje itd.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

24.01. 2019
Usposabljanje za pridobitev potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom "Strokovnjak/inja za javna naročila"

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

08.01. 2019
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

11.12. 2018
Najpomembnejši odgovori na vprašanja o novi prostorski in gradbeni zakonodaji

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

05.12. 2018
Javna naročila – ZJN-3A praktično, elektronska oddaja ponudb in aktualna praksa DKOM

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

20.11. 2018
Veliki posvet o zavarovanjih terjatev in utrditvi obveznosti

Več

08.11. 2018
Varstvo okolja in graditev objektov v povezavi z novim Gradbenim zakonom

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

07.11. 2018
100 + 1? vprašanje javnega naročanja

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

06.11. 2018
Priprava zaključnih računov občin in poročanje o izvršitvi proračuna

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

25.10. 2018
Naloge in pristojnosti občine v luči nove prostorske in gradbene zakonodaje

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

25.10. 2018
Izpit za udeležence usposabljanja za pridobitev potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom Strokovnjak/inja za javna naročila

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.