Spletni seminar

GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA TER JAMČEVANJE ZA STVARNE NAPAKE TUDI Z VIDIKA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-1) S PREDSTAVITVIJO AKTUALNE SODNE PRAKSE

Gradbene pogodbe so običajno gospodarske pogodbe, saj je tudi naročnik najpogosteje gospodarski subjekt. Kadar pa gradnjo naroči fizična oseba – potrošnik, pa navadno pride do sklenitve podjemne (podizvajalske) pogodbe, s katero se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del: popravil, adaptacij, izvedbe inštalacij, ometov in pleskanja, izvedbe tlakov, zunanje ureditve ter razna obrtniška dela. Za presojo pogodbenega dogovora in jamčevanja izvajalca za stvarne napake pri gradnji uporablja specialni zakon – Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki je pričel veljati 26. oktobra 2022, uporablja pa se od 26. januarja 2023. Slušatelji bodo pridobili vpogled v celoten postopek sklepanja pogodbe, od pogajanj pa do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu in pa v vsakdanjem življenju srečujejo z vprašanji, povezanimi z graditvijo novih objektov ter prenovami že obstoječih objektov, predvsem pa projektantom, vodjam projektov, drugim inženirjem posameznikom ter udeležencem pri graditvi objektov, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, zbornicam, nepremičninskim posrednikom, odvetnikom, pravnim službam gospodarskih družb, bank, zavarovalnic.


Datum: 28.05.2024
Začetek: 09:00
Prijavi se
Opis seminarja
Spletni seminar
GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA TER JAMČEVANJE ZA STVARNE NAPAKE TUDI Z VIDIKA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-1) S PREDSTAVITVIJO AKTUALNE SODNE PRAKSE
Gradbene pogodbe so običajno gospodarske pogodbe, saj je tudi naročnik najpogosteje gospodarski subjekt. Kadar pa gradnjo naroči fizična oseba – potrošnik, pa navadno pride do sklenitve podjemne (podizvajalske) pogodbe, s katero se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del: popravil, adaptacij, izvedbe inštalacij, ometov in pleskanja, izvedbe tlakov, zunanje ureditve ter razna obrtniška dela. Za presojo pogodbenega dogovora in jamčevanja izvajalca za stvarne napake pri gradnji uporablja specialni zakon – Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki je pričel veljati 26. oktobra 2022, uporablja pa se od 26. januarja 2023. Slušatelji bodo pridobili vpogled v celoten postopek sklepanja pogodbe, od pogajanj pa do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu in pa v vsakdanjem življenju srečujejo z vprašanji, povezanimi z graditvijo novih objektov ter prenovami že obstoječih objektov, predvsem pa projektantom, vodjam projektov, drugim inženirjem posameznikom ter udeležencem pri graditvi objektov, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, zbornicam, nepremičninskim posrednikom, odvetnikom, pravnim službam gospodarskih družb, bank, zavarovalnic.
Prijavi se
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Dida Volk, Okrožno sodišče v Ljubljani

Termin:

28. 5. 2024

Lokacija:

Zoom

Prijavi se
Začetek:

09:00

Konec:

11:30

ZAPS točke:

2KT sklop D (Poslovanje in management)

IZS točke:

2 KT iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
190,00 € brez DDV

231,80 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.