Spletni seminar

POT DO (SO) FINANCIRANJA RAZVOJNIH IN INVESTICIJSKIH PROJEKTOV, S PREGLEDOM AKTUALNIH MOŽNOSTI ZA PRIJAVE PROJEKTOV

Evropska unija v obliki finančnih sredstev EU finančno podpira projekte in programe na različnih področjih, ki med drugim vključujejo regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije ter humanitarno pomoč. Finančna pomoč je na voljo malim in srednje velikim podjetjem, nevladnim organizacijam, neprofitnim organizacijam, raziskovalnim ustanovam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in številnim drugim. Za uspešno črpanje sredstev je ključno, da razvijemo močne projekte, ki jasno naslavljajo cilje razpisov in se kontinuirano usposabljamo in informiramo o novih priložnostih in zahtevah. Pridobivanje nepovratnih sredstev je ključnega pomena za uspeh mnogih projektov, od raziskovalnih in razvojnih do infrastrukturnih. Postopek do pridobitve teh sredstev pa je lahko zapleten in zahteva natančno poznavanje različnih možnosti financiranja skozi sredstva EU in nacionalnih skladov ter nadalje poznavanje razpisnih pogojev, uskladitve projektov z njimi in prijave na razpise. Podrobna vsebina spletnega seminarja je na spletni strani: https://nebra.si/izobrazevalno-sredisce/izobrazevanja/2024/05/pot-do-so-financiranja-razvojnih-investicijskih-projektov-iz-nacionalih-virov-eu-sredstev


Datum: 27.08.2024
Začetek: 09:00
Prijavi se
Opis seminarja
Spletni seminar
POT DO (SO) FINANCIRANJA RAZVOJNIH IN INVESTICIJSKIH PROJEKTOV, S PREGLEDOM AKTUALNIH MOŽNOSTI ZA PRIJAVE PROJEKTOV
Evropska unija v obliki finančnih sredstev EU finančno podpira projekte in programe na različnih področjih, ki med drugim vključujejo regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije ter humanitarno pomoč. Finančna pomoč je na voljo malim in srednje velikim podjetjem, nevladnim organizacijam, neprofitnim organizacijam, raziskovalnim ustanovam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in številnim drugim. Za uspešno črpanje sredstev je ključno, da razvijemo močne projekte, ki jasno naslavljajo cilje razpisov in se kontinuirano usposabljamo in informiramo o novih priložnostih in zahtevah. Pridobivanje nepovratnih sredstev je ključnega pomena za uspeh mnogih projektov, od raziskovalnih in razvojnih do infrastrukturnih. Postopek do pridobitve teh sredstev pa je lahko zapleten in zahteva natančno poznavanje različnih možnosti financiranja skozi sredstva EU in nacionalnih skladov ter nadalje poznavanje razpisnih pogojev, uskladitve projektov z njimi in prijave na razpise. Podrobna vsebina spletnega seminarja je na spletni strani: https://nebra.si/izobrazevalno-sredisce/izobrazevanja/2024/05/pot-do-so-financiranja-razvojnih-investicijskih-projektov-iz-nacionalih-virov-eu-sredstev
Prijavi se
Opis seminarja
Opis

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki bi v prihodnjem obdobju za izpolnjevanj svojih razvojnih in investicijskih načrtov, želeli koristiti finančne vire EU sredstev, skozi različne razpise, ki jih razpisujejo inštitucije za upravljanje z EU sredstvi v Sloveniji in pri pripravi na vzpostavitev projektov, projektnih partnerstev in dokumentov, ključnih za dostop do sredstev, POTREBUJETE  POMOČ.

AKTUALNI RAZPISI

Finančna perspektiva 2021 – 2027 je že v teku in s tem so odprti in najavljeni številni javni razpisi na različnih področjih. Na seminarju bomo pregledali aktualne in najavljene možnosti za prijave na razpise in koriščenje sredstev za razvoj in investicije javnih in zasebnih inštitucij, na področjih:

a)     Infrastrukturni projekti:

o    Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije (npr. solarni paneli na javnih zgradbah, izboljšanje izolacije javnih zgradb)

b)     Okoljski projekti:

o    Projekti za ravnanje z odpadki in recikliranje

o    Ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaščita naravnih habitatov

o    Ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe (npr. protipoplavna zaščita)

c)     Socialni in izobraževalni projekti:

o    Izgradnja in obnova šol, vrtcev, športnih površin

d)     Gospodarski razvoj:

o    Spodbujanje R&R v MSP in digitalizacije ter zeleni prehod podjetij

o    Podpora malim in srednjim podjetjem (MSP)

o    Razvoj IKT infrastrukture (npr. širokopasovno internetno omrežje)

e)     Kulturni in športni projekti:

o    Urejanje javnih prostorov za šport in rekreacijo (npr. športni parki, fitnes zone na prostem)

 

Program

Dr. Aleksandra Pivec (Od 9.00 – 11.30)

Razumevanje razpisov in priprava strategije za prijave

a.)     Analiza Razpisov

b.)     Uskladitev s strategijami EU in Slovenije

c.)      Prioritizacija projektov
 

Priprava načrtov in projektnih predlogov

a.)     Sestava projektnih timov

b.)     Tehnična priprava projekta

c.)      Finančni načrti


 Izbira ustreznih skladov

a.) Predstavitev skladov, iz katerih lahko sredstva črpajo javne in zasebne inštitucije ter možnosti za sodelovanje na centraliziranih razpisih EU

Vzpostavitev partnerstev

a.)     Iskanje partnerjev

b.)     Čezmejna in transnacionalna sodelovanja


Stalno spremljanje in ocena učinkovitosti

a.)     Monitoring in evaluacija projektov

b.)     Poročanje
 

Področja financiranja in pregled možnih virov

a.)   Infrastrukturni projekti

b.)   Okoljski projekti

c.)   Socialni in izobraževalni projekti

d.)   Gospodarski razvoj

e.)   Kulturni in športni projekti

f.)    Kmetijstvo in razvoj podeželja

7. PREGLED TRENUTNO AKTUALNIH RAZPISOV IN NAJAVA KLJUČNIH RAZPISOV ZA PRIHODNJE OBDOBJE

8. Vprašanja in odgovori

Predavatelji:

Dr. Aleksandra Pivec

Termin:

27. 8. 2024

Lokacija:

Spletni seminar-Zoom

Prijavi se
Začetek:

09:00

Konec:

12:00

Kotizacija za cel seminar:
215,00 € brez DDV

262,30 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.