Posvet v živo

PROSTOR - OKOLJE - GRADITEV

Uporaba in izvajanje predpisov s področja urejanja prostora in graditve objektov.


Datum: 17.09.2024
Začetek: 09:00
Prijavi se
Opis seminarja
Posvet v živo
PROSTOR - OKOLJE - GRADITEV
Uporaba in izvajanje predpisov s področja urejanja prostora in graditve objektov.
Prijavi se
Opis seminarja
Opis

Vabimo vas na tretji dvodnevni posvet, na katerem bomo s pomočjo priznanih strokovnjakov predstavili aktualno uporabo in praktično izvajanje predpisov s področja urejanja prostora in graditve. Inženirska zbornica Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bosta dodelili točke za vsak dan posebej.

Prostorsko zakonodajo v najširšem pomenu tvorita dva sistemska zakona - Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/2021 – ZUreP-3) in Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 199/2021 - GZ-1). Zakonska materija, ki jo urejata oba zakona – urejanje prostora in graditev objektov, je neločljivo povezana v zaokroženo celoto. Zaradi prepletenosti vsebin sta bila tudi tokrat oba zakona sprejeta istočasno koncem leta 2021. ZUreP-3 določa načela in pravila urejanja prostora, kar predstavlja temelj pravnega urejanja prostora, GZ-1 pa je izvedbeni zakon glede poseganja v prostor z graditvijo objektov. Oba zakona ZUreP-3 in GZ-1, sta povezani tudi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022 - ZVO-2), ki ureja varstvo okolja pred vsakršnim obremenjevanjem s prekomernim in škodljivim poseganjem v okolje, kot temeljnim pogojem trajnostnega razvoja. Za vedenje materije, ki jo urejajo navedeni zakoni in zlasti za njihovo pravilno razumevanje in izvajanje bodo udeleženci na konferenci slišali razlage in pojasnila predavateljev
- vrhunskih strokovnjakov, ki se vrsto let ukvarjajo s prostorom, graditvijo objektov in varovanjem okolja na pristojnih ministerstvih, fakultetah Univerze v Ljubljani in Mariboru, v odvetništvu in podjetništvu.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z urejanjem prostora in graditvijo objektov, predvsem pa prostorskim načrtovalcem, urbanistom, projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom različnih tehničnih strok, ki delajo na teh področjih, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, zbornicam, odvetnikom, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem.

Vljudno vabljeni!

Predavatelji:

mag. Miran GAJŠEK, mag. Peter GABRIJELČIČ, dr. Tanja PUCELJ VIDOVIČ, Sandi RUTAR, prof. dr. Renato VRENČUR, Georgi BANGIJEV, Domen NEFFAT LL.M, Mojca FURLAN, Miha KAČ, Margita ŽABERL, Gordana LJUBIČ, Gregor NOVAK

Termin:

17. 9. 2024

Lokacija:

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana

Prijavi se
Začetek:

09:00

ZAPS točke:

5 KT

IZS točke:

5 KT

Kotizacija za cel seminar:
380,00 € brez DDV

463,60 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.