Šola v živo

Šola uporabe ZUP-a

Spoštovani. Pripravili smo šolo praktične uporabe ZUP-a. Na šoli bodo udeleženci usposobljeni za pravilno vodenje postopkov od začetka do konca, poudarek bo na nujnosti dobre prakse pri obravnavi vsakodnevnih izzivov, razvoju veščin in hitro učinkovitem odločanju. Udeleženci bodo imeli predvsem naslednje koristi: celovita obravnava uporabe ZUP-a na vseh področjih, seznanitev s praktičnimi primeri pri katerih lahko uporabljajo pridobljeno znanje ZUP-a in aktivno sodelovanje udeležencev, z možnostjo predhodnih vprašanj. Šola bo potekala v terminih: 6.9., 12.9. in 16.9.2024 Možnost udeležbe na posamezni dan.


Datum: 06.09.2024
Začetek: 09:00
Prijavi se
Opis seminarja
Šola v živo
Šola uporabe ZUP-a
Spoštovani. Pripravili smo šolo praktične uporabe ZUP-a. Na šoli bodo udeleženci usposobljeni za pravilno vodenje postopkov od začetka do konca, poudarek bo na nujnosti dobre prakse pri obravnavi vsakodnevnih izzivov, razvoju veščin in hitro učinkovitem odločanju. Udeleženci bodo imeli predvsem naslednje koristi: celovita obravnava uporabe ZUP-a na vseh področjih, seznanitev s praktičnimi primeri pri katerih lahko uporabljajo pridobljeno znanje ZUP-a in aktivno sodelovanje udeležencev, z možnostjo predhodnih vprašanj. Šola bo potekala v terminih: 6.9., 12.9. in 16.9.2024 Možnost udeležbe na posamezni dan.
Prijavi se
Opis seminarja
Opis

Zakaj se odločimo za »Šolo ZUP«?

Celovito razumevanje:

 • Temeljit vpogled v ključna načela in določbe ZUP
 • Natančno analiziranje postopkov in dejanj v upravnem okviru

Praktična uporaba:

 • Usposobljenost za pravilno vodenje postopkov od začetka do konca
 • Študije primerov in simulacije za poglobljeno razumevanje v praksi

Nujnost znanja:

 • Poudarek na nujnosti dobre prakse pri obravnavi vsakodnevnih izzivov
 • Razvoj veščin in hitro učinkovito odločanje

Interaktivno učenje:

 • Predavanja priznanih strokovnjakov s področja upravnega prava
 • Delavnice in razprave za aktivno sodelovanje in izmenjavo izkušenj

Naučite se več kot določb  ZUP – osvojite ključne kompetence za uspeh pri vodenju upravnih postopkov.

Koristi:

 • Celovita obravnava uporabe ZUP-a na vseh področjih
 • Pridobitev poglobljenih znanj o praktični uporabi ZUP-a
 • Seznanitev s praktičnimi primeri pri katerih lahko uporabljajo pridobljeno znanje ZUP-a
 • Udeleženci pridobijo znanja in veščine za uporabo določil ZUP v praksi
 • Aktivno sodelovanje udeležencev, z možnostjo predhodnih vprašanj

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki pri svojem delu uporabljajo Zakon o upravnem postopku:

 • Odločajo na državnih in občinskih organih (izdaja gradbenega dovoljenja, v postopkih razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist, v postopkih inšpekcijskih nadzorov, zemljiško katasterskih postopkih, v postopkih za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, v postopku izdaje odločbe o komunalnem prispevku in drugih postopkih)
 • Odločajo kot nosilci javnih pooblastil
 • Odločajo kot izvajalci javnih služb
 • Smiselno uporabljajo ZUP v postopkih  pri odločanju v javnopravnih razmerjih
 • Smiselno uporabljajo ZUP v prekrškovnih postopkih

 

Predavatelji:

Prof. dr. Aleš KOBAL, Boris VINSKI univ.dipl.prav.

Termin:

6. 9. 2024

Lokacija:

CITY HOTEL LJUBLJANA, Dalmatinova ulica 15

Prijavi se
Začetek:

09:00

Kotizacija za cel seminar:
600,00 € brez DDV

732,00 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.