Elektronsko javno naročanje in e-Revizija

Predavatelji:
Uroš IZLAKAR,
mag. Urška SKOK KLIMA,
Borut SMRDEL

Termin: 22.1.2020

Trajanje: ob 9.00 do 13.00

Lokacija: City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Pričetek: 22.01.2020 ob 9.00

Kotizacija za cel seminar:
185,00 € brez DDV
225,70 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Predstavitev seminarja
Izgradnja celovitega sistema elektronskega javnega naročanja je še vedno v razvojni fazi, kljub vsemu pa je bilo v zadnjih letih razvitih nekaj aplikacij za posamezne faze v postopkih javnega naročanja, in sicer Portal javnih naročil, e-Dosje, e-Oddaja ponudb ter orodij za elektronsko javno naročanje, kot npr. e-Katalog, e-Dražbe. V izgradnji je aplikacija e-Nabave, ki bo omogočala vodenje internih procedur naročnika od predloga za nabavo do izvedbe postopka javnega naročanja.
S 30. septembrom 2019 je bil vzpostavljen portal e-Revizija. Portal e-Revizija bo spletni informacijski portal Državne revizijske komisije in se bo uporabljal za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.
Ponudniki bodo po novem vlagali tako zahtevke za revizijo kot tudi pritožbe prek portala e-Revizija. Prek portala bo potekalo tudi vsakršno sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjava informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom in zagovornikom javnega interesa.
Delovanje posameznih aplikacij elektronskega javnega naročanja in njihovo uporabo v praksi ter kakšne spremembe lahko pričakujemo po vzpostavitvi portala e-Revizija bodo predstavili izkušeni strokovnjaki na področju javnega naročanja.
 
Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, zlasti pa:
·         predstavnikom naročnikov (ministrstva, agencije, javni zavodi, javna podjetja, naročniki na infrastrukturnem sektorju),
·         članom strokovnih komisij,
·         vodjem nabav,
·         predstavnikom lokalnih skupnosti (občine),
·         osebam, ki v postopkih javnega naročanja konkurirajo za pridobitev posla (ponudnikom),
·         zaposlenim na Državni revizijski komisiji,
·         odvetnikom in drugim pooblaščencem,
·         zagovornikom javnega interesa,

 

·         ter vsem drugim, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja. 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

25.11. 2020
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

19.11. 2020
Nadzorni odbor občin

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

12.11. 2020
Graditev objektov: Kako izpeljati gradnjo v zadovoljstvo vseh udeležencev

City Hotel Ljubljana

Več

10.11. 2020
Zavarovanje plačil v poslovni in sodni praksi

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

29.10. 2020
SPLETNI SEMINAR: Upravljanje operativnih tveganj

spletna platforma Zoom

Več

27.10. 2020
Javno-zasebna partnerstva

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

27.10. 2020
SPLETNI SEMINAR: Medicinsko pravo v luči izrednih razmer

spletni seminar

Več

21.10. 2020
Elektronsko javno naročanje

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

21.10. 2020
SPLETNI SEMINAR Ločeno evidentiranje dejavnosti v zdravstvu

Spletna platforma ZOOM

Več

20.10. 2020
SPLETNI SEMINAR Pravni vidiki forenzičnih postopkov v razmerju do posameznikove pravice do zasebnosti s primeri iz prakse

Spletna platforma ZOOM

Več

14.10. 2020
Aktualna vprašanja lastninske pravice na nepremičninah

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

13.10. 2020
Vrste objektov in vrste gradenj po novem Gradbenem zakonu

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

12.10. 2020
Odškodninska odgovornost občine za sprejeti občinski prostorski načrt (OPN) in kako se ji izogniti

Spletna platforma ZOOM

Več

08.10. 2020
Pravni in davčni vidiki leasinških in faktorinških poslov

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

07.10. 2020
Pregled najpomembnejših institutov delovnega prava

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.