SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem občin

Predavatelji:
Pia SVILAN - Urad za prostor in razvoj MO Novo mesto,
prof. dr. Renato VRENČUR - Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Termin: 02.12.2020

Trajanje: ob 9. uri do 12. ure

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 02.12.2020 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
110,00 € brez DDV
134,20 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

VSEBINA SEMINARJA

Ravnanje s stvarnim premoženjem občin je urejeno s posebnimi predpisi. Temeljna predpisa, ki urejata to področje, sta Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ter na njegovi podlagi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDSLS-1 je v razmerju specialnosti glede na številne splošnejše predpise (Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o kmetijskih zemljiščih itd.). Za pravilno uporabo ZSPDSLS-1 je zato treba kombinirati splošne in posebne pravne režime ter sočasno upoštevati, da so določeni predpisi v razmerju specialnosti tudi glede na ZSPDSLS-1 (Zakon o spodbujanju investicij, Zakon o cestah, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS itd.).

Predavatelja bosta pojasnila vse navedene posebnosti ter na praktičen način prikazala metode razpolaganja z nepremičninami v lasti občin ter opozorila na nekatere nove predpise (zlasti na novelo SPZ-B), ki pomembno vplivajo na razlago določil ZSPDSLS-1.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.