SPLETNI SEMINAR Javno-zasebna partnerstva

Predavatelji:
mag. Miranda GROFF FERJANČIČ,
Domen NEFFAT LL.M.

Termin: 13.01.2021

Trajanje: ob 9. uri do 13. ure

Lokacija: Seminar bo izveden v spletni obliki, Zoom

Pričetek: 13.01.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
120,00 € brez DDV
146,40 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Seminar bo izveden v spletni obliki.

 

Vsebina seminarja:

Pogledi na izvedbo projektov v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva (JZP) so različni tako z vidika javnega partnerja kakor tudi z vidika zasebnikov. Med javnega in zasebnega partnerja se mora smiselno in življenjsko razdeliti tveganje izvedbe projekta.

Skozi JZP je omogočeno financiranje projektov v javnem interesu na način, da to ne vpliva na zadolževanje javnega sektorja. Pomembno je poznavanje računovodenja projekta JZP in priprava razpisne dokumentacije. Pri projektih lahko prihaja do prenosa premoženja iz premoženjske sfere javnega partnerja v premoženjsko sfero zasebnega partnerja in obratno. Vse to vpliva na davčno obravnavo transakcije.  Običajno dolgoročno razmerje JZP mora biti že na začetku primerno vsebinsko osvetljeno, tako da se predvidi kar največ možnih razvojev dogodkov in položajev v času trajanja JZP, do katerih lahko pride tako na strani javnega kakor tudi zasebnega partnerja. Za to je potrebno v pogodbi vsem okoliščinam primerno urediti razmerja med partnerjema z vsemi ustreznimi klavzulami (pogodbeni določili) in instrumenti zavarovanja.

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

 

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.