Javno-zasebna partnerstva

Predavatelji:
mag. Miranda GROFF FERJANČIČ,
Domen NEFFAT LL.M.

Termin: 13.01.2021

Trajanje: ob 9. uri do 13. ure

Lokacija: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Pričetek: 13.01.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
180,00 € brez DDV
219,60 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
V primeru omejitev zaradi epidemije

bo izveden SPLETNI SEMINAR.

 

Vsebina seminarja:

Pogledi na izvedbo projektov v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva (JZP) so različni tako z vidika javnega partnerja kakor tudi z vidika zasebnikov. Med javnega in zasebnega partnerja se mora smiselno in življenjsko razdeliti tveganje izvedbe projekta.

Skozi JZP je omogočeno financiranje projektov v javnem interesu na način, da to ne vpliva na zadolževanje javnega sektorja. Pomembno je poznavanje računovodenja projekta JZP in priprava razpisne dokumentacije. Pri projektih lahko prihaja do prenosa premoženja iz premoženjske sfere javnega partnerja v premoženjsko sfero zasebnega partnerja in obratno. Vse to vpliva na davčno obravnavo transakcije.  Običajno dolgoročno razmerje JZP mora biti že na začetku primerno vsebinsko osvetljeno, tako da se predvidi kar največ možnih razvojev dogodkov in položajev v času trajanja JZP, do katerih lahko pride tako na strani javnega kakor tudi zasebnega partnerja. Za to je potrebno v pogodbi vsem okoliščinam primerno urediti razmerja med partnerjema z vsemi ustreznimi klavzulami (pogodbeni določili) in instrumenti zavarovanja.

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

27.01. 2021
Graditev objektov: Kako izpeljati gradnjo v zadovoljstvo udeležencev

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

20.01. 2021
Elektronsko javno naročanje

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

14.01. 2021
SPLETNI SEMINAR Upravljanje operativnih tveganj

Spletna platforma Zoom

Več

13.01. 2021
Javno-zasebna partnerstva

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

16.12. 2020
SPLETNI SEMINAR Kako vpeljemo učinkovit program skladnega poslovanja

Spletna platforma Zoom

Več

10.12. 2020
SPLETNI SEMINAR Organiziranje dela na domu

Spletna platforma Zoom

Več

09.12. 2020
Legalizacije objektov

Spletna platforma Zoom

Več

02.12. 2020
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem občin

Spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.