SPLETNI SEMINAR Upravljanje operativnih tveganj

Predavatelji:
mag. Janko URATNIK

Termin: 14.01.2021

Trajanje: ob 11. uri do 12.30

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 14.01.2021 ob 11. uri

Kotizacija za cel seminar:
75,00 € brez DDV
91,50 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

VSEBINA SEMINARJA

V normalno poslovanje gospodarske družbe, zavoda ali druge pravne osebe lahko hitro posežejo izredna stanja (pandemija, naravne ujme). Lahko se pojavijo motnje ali celo razpad delovanja informacijskega sistema ali druge strojne opreme. Lahko se izkaže, da navodila za izvajanje delovnih postopkov niso skladna, kar vodi v napake in neposredno škodo. Tudi zaposleni lahko delajo slučajne ali namerne napake.

 

Vse to so prisotna tveganja s skupnim poimenovanjem operativna tveganja, ki lahko zelo vplivajo na učinkovitost poslovnih procesov in na rezultate poslovanja. Uresničitev nekaterih tveganj z vsemi slabimi posledicami je za družbo lahko celo usodna. Zato je prav, da morebitna tveganja sistematično in pravočasno opredelimo, pripravimo ustrezne postopke za zmanjševanje morebitnih učinkov, določimo odgovornosti in opredelimo ukrepe za povrnitev v normalno stanje (poslovanje).

 

Namen seminarja je sistematično predstaviti področje tveganj, opredeliti vrste tveganj in podati izhodišča za pripravo ustreznih ukrepov za omilitev morebitnih učinkov tveganj.

Podana vsebina seminarja bo podkrepljena s praktičnimi primeri iz prakse sodnega izvedenca na področju računalništva in informatike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

12.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

spletna platforma Zoom

Več

06.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.