SPLETNI SEMINAR Upravljanje operativnih tveganj

Predavatelji:
mag. Janko URATNIK

Termin: 14.01.2021

Trajanje: ob 11. uri do 12.30

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 14.01.2021 ob 11. uri

Kotizacija za cel seminar:
75,00 € brez DDV
91,50 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

VSEBINA SEMINARJA

V normalno poslovanje gospodarske družbe, zavoda ali druge pravne osebe lahko hitro posežejo izredna stanja (pandemija, naravne ujme). Lahko se pojavijo motnje ali celo razpad delovanja informacijskega sistema ali druge strojne opreme. Lahko se izkaže, da navodila za izvajanje delovnih postopkov niso skladna, kar vodi v napake in neposredno škodo. Tudi zaposleni lahko delajo slučajne ali namerne napake.

 

Vse to so prisotna tveganja s skupnim poimenovanjem operativna tveganja, ki lahko zelo vplivajo na učinkovitost poslovnih procesov in na rezultate poslovanja. Uresničitev nekaterih tveganj z vsemi slabimi posledicami je za družbo lahko celo usodna. Zato je prav, da morebitna tveganja sistematično in pravočasno opredelimo, pripravimo ustrezne postopke za zmanjševanje morebitnih učinkov, določimo odgovornosti in opredelimo ukrepe za povrnitev v normalno stanje (poslovanje).

 

Namen seminarja je sistematično predstaviti področje tveganj, opredeliti vrste tveganj in podati izhodišča za pripravo ustreznih ukrepov za omilitev morebitnih učinkov tveganj.

Podana vsebina seminarja bo podkrepljena s praktičnimi primeri iz prakse sodnega izvedenca na področju računalništva in informatike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore po novem

spletna platforma Zoom

Več

30.11. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

25.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novi Zakon o katastru nepremičnin in novela Zakona o zemljiški knjigi

spletna platforma Zoom

Več

24.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Zagotavljanje bistvenih zahtev

spletna platforma Zoom

Več

17.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novela Stanovanjskega zakona

spletna platforma Zoom

Več

16.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Prepoznavanje in preprečevanje nadlegovanja v delovnem okolju (mobing)

spletna platforma Zoom

Več

11.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

spletna platforma Zoom

Več

10.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

spletna platforma Zoom

Več

09.11. 2021
Prostorsko informacijski sistem ter uporaba avdio video tehnik v postopkih GZ-1 in ZUreP-3

spletna platforma Zoom

Več

21.10. 2021
Lokacijska preveritev

spletna platforma Zoom

Več

20.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Spremembe cen pri gradbeni pogodbi in javne omejitve

spletna platforma Zoom

Več

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.