SPLETNI SEMINAR Upravljanje operativnih tveganj

Predavatelji:
mag. Janko URATNIK

Termin: 14.01.2021

Trajanje: ob 11. uri do 12.30

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 14.01.2021 ob 11. uri

Kotizacija za cel seminar:
75,00 € brez DDV
91,50 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

VSEBINA SEMINARJA

V normalno poslovanje gospodarske družbe, zavoda ali druge pravne osebe lahko hitro posežejo izredna stanja (pandemija, naravne ujme). Lahko se pojavijo motnje ali celo razpad delovanja informacijskega sistema ali druge strojne opreme. Lahko se izkaže, da navodila za izvajanje delovnih postopkov niso skladna, kar vodi v napake in neposredno škodo. Tudi zaposleni lahko delajo slučajne ali namerne napake.

 

Vse to so prisotna tveganja s skupnim poimenovanjem operativna tveganja, ki lahko zelo vplivajo na učinkovitost poslovnih procesov in na rezultate poslovanja. Uresničitev nekaterih tveganj z vsemi slabimi posledicami je za družbo lahko celo usodna. Zato je prav, da morebitna tveganja sistematično in pravočasno opredelimo, pripravimo ustrezne postopke za zmanjševanje morebitnih učinkov, določimo odgovornosti in opredelimo ukrepe za povrnitev v normalno stanje (poslovanje).

 

Namen seminarja je sistematično predstaviti področje tveganj, opredeliti vrste tveganj in podati izhodišča za pripravo ustreznih ukrepov za omilitev morebitnih učinkov tveganj.

Podana vsebina seminarja bo podkrepljena s praktičnimi primeri iz prakse sodnega izvedenca na področju računalništva in informatike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

28.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

spletna platforma Zoom

Več

23.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

spletna platforma Zoom

Več

21.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Predstavitev razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

spletna platforma Zoom

Več

15.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Zagotavljanje bistvenih zahtev

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.