SPLETNI SEMINAR Pomen, vloga in odgovornost revizijskih komisij v gospodarskih družbah

Predavatelji:
mag. Mojca MAJIČ - pooblaščena revizorka

Termin: 09.03.2021

Trajanje: ob 10. uri do 12. ure

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 09.03.2021 ob 10. uri

Kotizacija za cel seminar:
70,00 € brez DDV
85,40 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Vsebina:

Na seminarju bodo predstavljene obveznosti in odgovornosti članov revizijskih komisij s poudarkom na revizijski regulativi, to je noveli  Zakona o revidiranju (ZRev-2) in Uredbi o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Poznavanje tega zakonodajnega okvira ni pomembno samo za revizorje, marveč tudi za revidirane družbe, še posebej za subjekte javnega interesa, ki morajo imeti oblikovano revizijsko komisijo. Revizijska komisija ima namreč tudi pomembno vlogo pri nadzoru nad kakovostjo revidiranja. 

V nadaljevanju bodo  predstavljeni elementi proaktivnega sodelovanja revizijske komisije z zunanjim revizorjem, spremljanje neodvisnosti zunanjega revizorja ter njegove učinkovitosti in uspešnosti za opravljeno revizijo. Poznavanje teh zahtev pa je pomembno tudi za nove subjekte javnega interesa, ki so to postali s 1.1.2020 in, ki morajo imeti oblikovano oziroma so v procesu oblikovanja revizijske komisije.  Nenazadnje pa so vse te zahteve izredno  pomembne za člane revizijskih komisij, saj iz novele Zrev-2 izhaja tudi možnost ukrepanja zoper osebe, ki v subjektu javnega interesa izvajajo naloge člana organa vodenja, nadzora in revizijske komisije, če le-ti ne spoštujejo oziroma ne izvršujejo svojih nalog, kot jih določa revizijska zakonodaja.

 

 

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

28.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

spletna platforma Zoom

Več

23.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

spletna platforma Zoom

Več

21.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Predstavitev razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

spletna platforma Zoom

Več

15.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Zagotavljanje bistvenih zahtev

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.