ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV - Prijava na celotno izobraževanje

Predavatelji:
Georgi Bangiev - Miha Kač - Mojca Furlan - Andrej Kmecl,
Gordana Ljubič - Petja Plauštajner - Sonja Ristanović - Sandi Rutar,
Janez Starman - Aleš Velkaverh - Aleksandra Velkovrh,
Boris Vinski - Dida Volk - Margita Žaberl

Termin: 13.05.2021, 18.5.2021, 27.5.2021, 1.6.2021

Trajanje: ob 9. uri do 13. ure

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 13.05.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
480,00 € brez DDV
585,60 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Udeleženci šole se bodo seznanili s celotnim procesom graditve objektov glede realizacije investicijske namere od izdelave ustrezne dokumentacije, pridobitve potrebnih mnenj pristojnih mnenjedajalcev, pridobitve gradbenega dovoljenja, do izvedbe gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in nadzora na celotnim procesom, ob upoštevanju določb Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona. Poudarek bo na pravicah, dolžnostih in odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi objektov – investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca. Pomemben del bodo tudi pogodbena in druga pravna razmerja, vezana na proces graditve objektov, kot so podlage za sklepanje in narava pogodb o projektiranju, gradbene pogodbe in pogodbe o nadzoru nad gradnjo s predstavitvijo Posebnih gradbenih uzanc (PGU), pojasnjen bo pomen in način uporabe FIDIC pogodb, pravilno uveljavljanje zahtevkov iz naslova stvarnih napak, ravnanje z odpadki, reševanje sporov in še veliko drugega, kar zagotavlja in neposredno vpliva na zakonitost in pravilnost ravnanj na področju graditve objektov.

 

Prijava je mogoča na celotno izobraževanje ali na posamezen dan.

Če se želite prijaviti na posamezen dan, to storite na https://www.nebra.si/izobrazevanja, ali preko e-naslova nebra@nebra.si.

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na izobraževanju pridobijo 12 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Na posameznem dnevu pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 8 kreditnih točk oziroma 2 kreditni točki na posameznem dnevu (sklop A – 1. in 4. dan; sklop D – 2. in 3. dan).

 

 

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

12.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

spletna platforma Zoom

Več

06.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.