Novi zakon o Katastru nepremičnin in Novela Zakona o zemljiški knjigi

Predavatelji:
Boris VINSKI,
dr. Renato VRENČUR

Termin: 08.06.2022

Trajanje: ob 9. uri do 12.30 ure

Lokacija: Spletna platforma ZOOM

Pričetek: 08.06.2022 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
189,00 € brez DDV
230,58 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Dne 18. aprila 2021 je stopil v veljavo nov Zakon o katastru nepremičnin (ZKN, Uradni list RS, št. 54/21), ki je nadomestil prej veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin.  Namen zakona je zagotoviti vpis pravilnih in popolnih podatkov o nepremičninah, ki izkazujejo dejansko stanje v prostoru, ter prikaz podatkov o državni meji, prostorskih enotah, naslovih in podatkov iz drugih javnih evidenc. Le popolno in ažurno urejen kataster lahko namreč občinski in državni upravi služi kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture ipd. Lastnikom nepremičnin, ki v različnih postopkih uveljavljajo določene pravice pa  pravno varnost lahko zagotovi le vsebinsko popolna in tekoče urejena nepremičninska evidenca. Na seminarju bo predstavljen navedeni zakon z novostmi, ki jih prinaša.

 

Dne 22. avgusta 2021 je začelo veljati (in se uporabljati) celotno besedilo novele ZZK-1E (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi - ZZK-1E; Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23.7.2021). Določbe, ki urejajo vpis povezanih nepremičnin v zemljiško knjigo, so se začele uporabljati že nekoliko prej, in sicer 24. julija 2021 (že naslednji dan po objavi v uradnem listu).

Novela ZZK-1E prinaša nujno prilagoditev pravil zemljiškoknjižnega prava zaradi sprememb SPZ, ki jih je prinesla novela SPZ-B, sočasno pa izkorišča priložnost za nekatere bolj ali manj posrečene popravke in dopolnitve ZZK-1. Na seminarju bomo predstavili in kritično komentirali vsa nova pravila zemljiškoknjižnega prava.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.