Spletni seminar

Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)

Ena od bistvenih novosti v Gradbenem zakonu (GZ), iz leta 2017 je bila nadomestitev soglasij z mnenji pristojnih mnenjedajalcev (prej soglasodajalcev). To rešitev je povzel tudi nov Gradbeni zakon (GZ-1), v katerem so določbe, ki se nanašajo na projektne pogoje in mnenja v primerjavi z določbami iz GZ spremenjene in dopolnjene v vsebinskem in postopkovnem delu. Na seminarju bodo, s primerjavo prejšnje ureditve v GZ in ureditve po novem GZ-1, ki se nanašajo na projektne pogoje in mnenja, podana pojasnila, obrazložitve in napotki glede pridobivanja, upoštevanja ter ravnanja upravnih organov v konkretnih primerih. Novost v Gradbenem zakonu je tudi integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje. ARSO v teh primerih ne izdaja več okoljevarstveno soglasje, temveč daje mnenje k nameravani gradnji glede okoljske sprejemljivosti posega, enako tudi ZRSVN, DRSV... Na seminarju bodo podana pojasnila in napotki glede obveznih vsebin Poročila o vplivih na okolje, skladnosti z DGD ter že zaznanimi problemi na tem področju. Predavateljici imata dolgoletne izkušnje na področjih dovoljevanja gradnje objektov pridobljene z delom na Ministrstvu za okolje in prostori ter na področju okolja s pripravo dokumentacije za presojo vplivov na okolje.


Datum: 22.11.2022
Začetek: 09:00
Opis seminarja
Spletni seminar
Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)
Ena od bistvenih novosti v Gradbenem zakonu (GZ), iz leta 2017 je bila nadomestitev soglasij z mnenji pristojnih mnenjedajalcev (prej soglasodajalcev). To rešitev je povzel tudi nov Gradbeni zakon (GZ-1), v katerem so določbe, ki se nanašajo na projektne pogoje in mnenja v primerjavi z določbami iz GZ spremenjene in dopolnjene v vsebinskem in postopkovnem delu. Na seminarju bodo, s primerjavo prejšnje ureditve v GZ in ureditve po novem GZ-1, ki se nanašajo na projektne pogoje in mnenja, podana pojasnila, obrazložitve in napotki glede pridobivanja, upoštevanja ter ravnanja upravnih organov v konkretnih primerih. Novost v Gradbenem zakonu je tudi integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje. ARSO v teh primerih ne izdaja več okoljevarstveno soglasje, temveč daje mnenje k nameravani gradnji glede okoljske sprejemljivosti posega, enako tudi ZRSVN, DRSV... Na seminarju bodo podana pojasnila in napotki glede obveznih vsebin Poročila o vplivih na okolje, skladnosti z DGD ter že zaznanimi problemi na tem področju. Predavateljici imata dolgoletne izkušnje na področjih dovoljevanja gradnje objektov pridobljene z delom na Ministrstvu za okolje in prostori ter na področju okolja s pripravo dokumentacije za presojo vplivov na okolje.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Gordana Ljubič, Margita Žaberl

Termin:

22. 11. 2022

Lokacija:

Spletna platforma ZOOM

Začetek:

09:00

Konec:

12:00

ZAPS točke:

3 KT - sklop A

IZS točke:

3- KT iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
215,00 € brez DDV

262,30 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.