Pravno obvestilo

I.

S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec osebne podatke iz prijave zbira in obdeluje:

 • z namenom izvedbe seminarja in vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv,

 • za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.

 

S prijavo na dogodek potrjujem, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki in da imam skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da:

 • zahtevam dostop do osebnih podatkov,

 • zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov,

 • soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti in tako, da sledim navodilom na odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila,

 • pri Informacijskem pooblaščencu vložim pritožbo.

 

 

 

S prijavo na dogodek potrjujem, da sem seznanjen s tem, da:

 • bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne prekličem,

 • na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev,

 • se osebni podatki hranijo do preklica.

 

 

II.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV v družbi NEBRA d.o.o.

 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V družbi NEBRA d.o.o. izvajamo dejavnosti podjetniškega in poslovnega svetovanja.

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V NEBRI se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših zaposlenih, kupcev in udeležencev izobraževanj, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi, z našimi internimi akti, z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.

 

PODATKI O UPRAVLJAVCU

NEBRA, družba za davčno in gospodarsko svetovanje nepremičnine in inženiring, d.o.o.

Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana

T: +386 (0)1 300 00 60, +386 (0)1 300 00 61

F: +386 (0)1 300 00 65

E-pošta: nebra@nebra.si

Internet: http://www.nebra.si/

 

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V NEBRI je kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov dosegljiva po elektronski pošti na naslovu nebra@nebra.si oz. navadni pošti na naslovu NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana s pripisom »osebni podatki«.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s kontaktno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ

Osebne podatke posameznikov obdelujemo v okviru in za namen IZVAJANJA POGODB kot je npr. pogodba o poslovnem sodelovanju, udeležba na izobraževanju, naročilo knjige, pogodba o izdelavi avtorskega dela in druge. V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene: pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja. Za namen izvajanja pogodb obdelujemo osebne podatke, kot so ime, priimek, elektronski naslov in druge kontaktne podatke ter podatke, potrebne za izvajanje obračunavanja naših storitev (npr. davčno številko). Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

V določenih primerih posameznike zaprosimo tudi za podajo PRIVOLITEV v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za namen obveščanja prek elektronske pošte, obveščanja o novostih s področij našega dela, o seminarjih in delavnicah, ki jih organiziramo, knjigah, ki jih izdajamo ter drugih storitvah, za katere verjamemo, da bi lahko bile za vas zanimive. V teh primerih obdelava osebnih podatkov, kot so ime, priimek, naslov in elektronski naslov, poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Osebne podatke obdelujemo zaradi IZPOLNITVE ZAKONSKE OBVEZNOSTI, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi ZAKONITEGA INTERESA, za katerega si prizadevamo kot upravljavec in ki je določen v vašo korist, pri čemer vedno tehtamo vaš interes za takšno obdelavo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. NEBRA za namene neposrednega trženja uporablja le naslednje vaše osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča ter elektronsko pošto. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da taki obdelavi kadarkoli brezplačno ugovarjate. Neposredno trženje uporabljamo kot obliko komuniciranja s kupci, pri kateri svojim dosedanjim in potencialnim kupcem pošiljamo sporočila in informacije o naši ponudbi, z uporabo kontaktnih podatkov, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti ali iz javno dostopnih virov in ki se izvaja v našem zakonitem (legitimnem) interesu. Osebne podatke posameznikov obdelujemo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler je to potrebno za dosego zasledovanega legitimnega cilja. Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma dokler tej obdelavi ne nasprotujete.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer vzdrževalci naših baz podatkov, računovodski servis in ostali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

 

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« ali na naslov nebra@nebra.si, lahko zahtevate:

dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;

popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;

omejitev obdelave osebnih podatkov;

izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali

- obdelavi ugovarjate.

 

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili.

 Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« oziroma z zahtevo, poslano na nebra@nebra.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke posameznikov bomo v NEBRI obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani http://www.nebra.si/pravno-obvestilo in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

 

Nebra d.o.o.

Pravno obvestilo

I.

S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec osebne podatke iz prijave zbira in obdeluje:

 • z namenom izvedbe seminarja in vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv,

 • za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.

 

S prijavo na dogodek potrjujem, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki in da imam skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da:

 • zahtevam dostop do osebnih podatkov,

 • zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov,

 • soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti in tako, da sledim navodilom na odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila,

 • pri Informacijskem pooblaščencu vložim pritožbo.

 

 

 

S prijavo na dogodek potrjujem, da sem seznanjen s tem, da:

 • bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne prekličem,

 • na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev,

 • se osebni podatki hranijo do preklica.

 

 

II.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV v družbi NEBRA d.o.o.

 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V družbi NEBRA d.o.o. izvajamo dejavnosti podjetniškega in poslovnega svetovanja.

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V NEBRI se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših zaposlenih, kupcev in udeležencev izobraževanj, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi, z našimi internimi akti, z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.

 

PODATKI O UPRAVLJAVCU

NEBRA, družba za davčno in gospodarsko svetovanje nepremičnine in inženiring, d.o.o.

Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana

T: +386 (0)1 300 00 60, +386 (0)1 300 00 61

F: +386 (0)1 300 00 65

E-pošta: nebra@nebra.si

Internet: http://www.nebra.si/

 

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V NEBRI je kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov dosegljiva po elektronski pošti na naslovu nebra@nebra.si oz. navadni pošti na naslovu NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana s pripisom »osebni podatki«.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s kontaktno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ

Osebne podatke posameznikov obdelujemo v okviru in za namen IZVAJANJA POGODB kot je npr. pogodba o poslovnem sodelovanju, udeležba na izobraževanju, naročilo knjige, pogodba o izdelavi avtorskega dela in druge. V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene: pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja. Za namen izvajanja pogodb obdelujemo osebne podatke, kot so ime, priimek, elektronski naslov in druge kontaktne podatke ter podatke, potrebne za izvajanje obračunavanja naših storitev (npr. davčno številko). Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

V določenih primerih posameznike zaprosimo tudi za podajo PRIVOLITEV v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za namen obveščanja prek elektronske pošte, obveščanja o novostih s področij našega dela, o seminarjih in delavnicah, ki jih organiziramo, knjigah, ki jih izdajamo ter drugih storitvah, za katere verjamemo, da bi lahko bile za vas zanimive. V teh primerih obdelava osebnih podatkov, kot so ime, priimek, naslov in elektronski naslov, poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Osebne podatke obdelujemo zaradi IZPOLNITVE ZAKONSKE OBVEZNOSTI, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi ZAKONITEGA INTERESA, za katerega si prizadevamo kot upravljavec in ki je določen v vašo korist, pri čemer vedno tehtamo vaš interes za takšno obdelavo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. NEBRA za namene neposrednega trženja uporablja le naslednje vaše osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča ter elektronsko pošto. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da taki obdelavi kadarkoli brezplačno ugovarjate. Neposredno trženje uporabljamo kot obliko komuniciranja s kupci, pri kateri svojim dosedanjim in potencialnim kupcem pošiljamo sporočila in informacije o naši ponudbi, z uporabo kontaktnih podatkov, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti ali iz javno dostopnih virov in ki se izvaja v našem zakonitem (legitimnem) interesu. Osebne podatke posameznikov obdelujemo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler je to potrebno za dosego zasledovanega legitimnega cilja. Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma dokler tej obdelavi ne nasprotujete.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer vzdrževalci naših baz podatkov, računovodski servis in ostali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

 

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« ali na naslov nebra@nebra.si, lahko zahtevate:

dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;

popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;

omejitev obdelave osebnih podatkov;

izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali

- obdelavi ugovarjate.

 

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili.

 Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« oziroma z zahtevo, poslano na nebra@nebra.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke posameznikov bomo v NEBRI obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani http://www.nebra.si/pravno-obvestilo in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

 

Nebra d.o.o.