Spletni seminar

RAZLASTITEV IN OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE V JAVNO KORIST – POSTOPKI IN SODNA PRAKSA

V skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Na seminarju bo predstavljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in specialni zakoni, ki urejajo navedeno področje v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki se glede postopkov razlastitve in omejitve lastninske pravice uporablja subsidiarno. Predstavljena bo problematika povezana z institutom razlastitve in služnosti v javno korist ter pravice začasne uporabe nepremičnin. Slušateljem bo na seminarju poleg celotnega poteka postopka razlastitve, kot tudi postopka omejitve lastninske pravice z vsemi posebnostmi, ki jih vsebujejo posamezni specialni zakoni, predstavljena tudi relevantna in novejša upravno-sodna praksa s tega področja.


Datum: 14.09.2023
Opis seminarja
Spletni seminar
RAZLASTITEV IN OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE V JAVNO KORIST – POSTOPKI IN SODNA PRAKSA
V skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Na seminarju bo predstavljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in specialni zakoni, ki urejajo navedeno področje v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki se glede postopkov razlastitve in omejitve lastninske pravice uporablja subsidiarno. Predstavljena bo problematika povezana z institutom razlastitve in služnosti v javno korist ter pravice začasne uporabe nepremičnin. Slušateljem bo na seminarju poleg celotnega poteka postopka razlastitve, kot tudi postopka omejitve lastninske pravice z vsemi posebnostmi, ki jih vsebujejo posamezni specialni zakoni, predstavljena tudi relevantna in novejša upravno-sodna praksa s tega področja.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Boris VINSKI

Termin:

14. 9. 2023

Lokacija:

ZOOM

ZAPS točke:

2 kreditne točke – sklop A

IZS točke:

2 kreditne iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
195,00 € brez DDV

237,90 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.